Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu

Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu,
22 Haziran 2018, İzmir

Yabancı Konuşmacılar

John SPILIOTIS
European Interbalkan Medical Centre , Athens, Greece
Mehrdad BOHLOOLI
Jam Hospital, Tehran, Iran