Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu

Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu,
22-24 Haziran 2018, İzmir

22 Haziran 2018, Cuma

Periton Yüzey Malignitelerinin patofizyolojisi

Periton yüzey malignitelerinde HIPEC, NIPEC, EPİC…’in rolü

CRS ve HIPEC için hasta seçimi

Pre ve Postoperatif Radyolojik görüntüleme

CRS ve HIPEC’de Anestezi ve yoğun bakım yönetimi

Komplikasyonların yönetimi ve önlenmesi

Aynı dili konuşabilir miyiz: PCI, CCR, PSS

Peritonitis karsinomatozalı hastalarda nutrisyonel destek

PIPAC nedir? Kime Uyguluyoruz hasta seçimi?

PIPAC uygulamaları nasıl yapıyoruz?

PIPAC’in klinik sonuçları

23 Haziran 2018, Cumartesi
Video oturumu

Sağ üst abdomen

Sol üst abdomen

Pelvis

Açık ve Kapalı HIPEK

Hasta seçiminde laparoskopinin rolü varmı?

Uluslararası Guidelinelar ne diyor?

Endikasyonlar ve sistemik tedavi

Malign peritoneal mezotelyomada CRS ve HIPEK

Peritona metastaz yapmış over kanserinde cerrahinin zamanlaması ve HIPEC’in rolü

Kolorektal kanserde peritoneal metastaz

Apendiks periton kanserinde CRS&HIPEK

Gastrik kanserin periton metastazında CRS ve HIPEC'in etkinliği

Medikal Onkoloji Oturumu

Medikal onkoloğun peritonitis karsinomatozadaki yeri

HIPEC için medikal onkoloji endikasyonu

HIPEC’de kullanılan ilaç protokolleri

CRS+HIPEC sonrası tedavi yaklaşımları

Olgu Sunumları