Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu

Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu

22 - 23 Haziran 2018


Bilim Kurulu


Dr. Ömer Alabaz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Erman Aytaç
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D.

Dr. Mehrdad Bohlooli
Jam Hospital, Tehran, Iran

Dr. Erdal Birol Bostancı
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Dr. Emel Canbay
NPO HIPEC İstanbul

Dr. Emre Canda
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Cemil Çalışkan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Halit Batuhan Demir
S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Dr. Osman Gökhan Demir
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı

Dr. Sinan Ersin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Özgür Fırat
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Mehmet Füzun
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Erdem Göker
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları A.D. Onkoloji Bilim Dalı

Dr. Alp Gürkan
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Mustafa Harman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik A.D.

Dr. Bülent Karabulut
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı

Dr. Mehmet Mihmanlı
Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Dr. Mehmet Faik Özçelik
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. İlter Özer
Osmangazi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Taylan Sezer
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Selman Sökmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. John Spiliotis
European Interbalkan Medical Centre , Athens, Greece

Dr. Çoşan Terek
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıklaı ve Doğum A.D.

Dr. Koray Topgül
Anadolu Sağlık Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği

Dr. Sezgin Ulukaya
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

Dr. Rüçhan Uslu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı

Dr. Ali Ekrem Ünal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Dr. Mehmet Üstün
S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Dr. Şuayip Yalçın

*isimler soyadı alfabetik olarak sıralanmıştır.