Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu

Sempozyum’a sadece poster şeklinde bildiri kabul edilecektir. E-posta ya da faks ile gönderilen bildiriler, kabul edilmeyecektir. Sempozyum web sayfası üzerinden gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri özeti göndermek için son başvuru tarihi 1 Mayıs 2018’tür.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiriler aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak yazılmalıdır.

Bildiri, A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın, unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, bağlı bulunulan kurum ve e-posta adresine yer verilmelidir.

Birden fazla yazarlı bildirilerde, bildiriyi sunacak yazarın adının altı çizilmelidir.

Bildiri özetleri Türkçe yazılmalı, 200 kelimeden az, 300 kelimeden çok olmamalıdır.

Sempozyum Bilim Kurulu bildirinin kabul veya reddinin kararını verebilir.

Bildiri sunacak yazarların, Sempozyum’a kayıt yaptırmaları zorunludur. Bildirileri kabul edilen araştırmacıların, 15 Mayıs 2018 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları gereklidir.

Bir katılımcı en fazla üç bildiri ile Sempozyum’a katılabilecektir.

Bildirinin Kabul Edilme Kriterleri

Her bildiri 3 ayrı danışman tarafından değerlendirilecek ve en az 2 danışman tarafından 100 üzerinden 50 veya daha üzeri puan alan bildiriler, Sempozyum’a kabul edilecektir.

Bildiriler, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından aşağıda verilen ölçütler üzerinden değerlendirilecektir.

Bildiri özeti bir derleme veya olgu sunumu şeklindeyse, danışmanlar uygun ölçütler üzerinden genel bir değerlendirme yapacaktır.

Sempozyum Bilim Kurulu bildirinin kabul veya reddine karar verecektir.

Sonuçları netleşmeyen ve “Sonuçları Sempozyum’da sunulacaktır” gibi ifadeler içeren çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Bildiriler ile ilgili değerlendirme sonuçları, bildiri sahibine e-posta yolu ile iletilecektir.


Bildirinin Sunumu


Poster boyutu 70 x 90 cm (en x boy) olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Posterin üst kısmı, sunum başlığı, yazarlar ve adresler şeklinde ayrılmalıdır.

Posterde kullanılan yazı büyüklüğü iki metre uzaktan okunabilecek şekilde olmalıdır.

Sempozyum günü sabahı posterlerin ilgili stand alanına asılması ve gün sonunda toplanması, bildiri sahibinin sorumluluğundadır.

Bildiri Gönderimi için

abstract@eventum-group.com

'a e-mail atınız.