Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu

Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu,
23 Haziran 2018, İzmir

23 Haziran 2018, Cumartesi
CRS VE HIPEK
 
Oturum Başkanları
Muzaffer SANCI- Koray TOPGÜL
08:30 - 08:45 Malign peritoneal mezotelyomada CRS ve HIPEK
Ali Ekrem ÜNAL
08:50 - 09:05 Peritona metastaz yapmış over kanserinde cerrahinin zamanlaması ve HIPEC'in rolü Coşan TEREK
09:10 - 09:25 Peritona metastaz yapmış over kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonu Gerekli mi ? Fatih GÜÇER
CRS ve HIPEK II
  Oturum Başkanları: Mehmet MİHMANLI - Özgür FIRAT
09:30 - 09:45 Kolorektal kanserde peritoneal metastaz Birol BOSTANCI
09:50 - 10:05 Apendiks periton kanserinde CRS&HIPEK Mehrdad BOHLOOLI
10:10-10:25 Gastrik kanserin periton metastazında CRS ve HIPEC'in etkinliği Taylan SEZER
10:30 - 10:50 KAHVE MOLASI
Medikal onkoloğun peritonitis karsinomatozadaki yeri
  Oturum Başkanları:
Erdem GÖKER - Rüçhan USLU
10:50 - 11:05 HIPEC için medikal onkoloji endikasyonu Şuayib YALÇIN
11:10 - 11:25 HIPEC'de kullanılan ilaç protokolleri Bülent KARABULUT
11:30 - 11:45 CRS+HIPEC sonrası tedavi yaklaşımları Gökhan DEMİR
11:50 Kapanış