Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarım,


Sempozyumumuz 24 Haziran 2018 erken seçimi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih web sitemizde açıklanacaktır.


Peritonitis Karsinomatozalı hastalarda tanı ve tedavisinde güncel bilgilerin paylaşılmasını hedefleyen sempozyumda cerrahi teknikler, cerrahi sırasında karşılaşılan zorluklar, karşılaşılan komplikasyonlarla nasıl başa çıkılacağı, nütrisyon alanındaki gelişmeler masaya yatırılacak olup, uzmanlar tarafından görsel canlı sunumlar yapılacaktır. Ayrıca sempozyumda cerrahi ile birlikte onkolojik tedavi seçeneklerinin de medikal onkologlarlarla tartışma fırsatı yaratılacaktır.

Genç cerrahlara ulusal ve uluslararası bir deneyim, tecrubeli cerrahlara ise bilgilerini tazeleme olanağı sunacak sempozyum aynı zamanda genç ve deneyimli cerrahlar arasındaki iletişim ve birlikteliği sağlayacak, ortak bir sinerji oluşturmalarına ortam yaratacaktır.

İdealist çekirdek bir kadro etrafında buluşan genç meslektaşlarımız tarafından kurulan derneğimizi pekçok önemli kurum gibi sizinde ilk organizasyonunda yalnız bırakmayacağınızı biliyor, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizin devamı arzusuyla sempozyumda görüşmeyi diliyoruz

Saygılarımla,


  Doç. Dr. Taylan Ö. Sezer
  Sempozyum Başkanı